Oslo

Gisken Andersen

Advokatfullmektig

Gisken bistår med tvisteløsning og rådgivning på flere sjørettslige områder, som blant annet omfatter problemstillinger knyttet til sjøforsikring, certepartier, begrensningsfond og alminnelige kontraktsrettslige spørsmål.