Oda Grøner

Advokatfullmektig

Om Oda Grøner

Oda arbeider hovedsakelig med spørsmål knyttet til immaterielle rettigheter. Hun er tilknyttet vårt team for teknologi og digitalisering.

Oda bistår klienter med rådgivning i saker om blant annet opphavsrett, varemerkerett, designrett og patentrett, samt saker om markedsføringsrett og forretningshemmeligheter. Oda har også erfaring med transaksjonsrelaterte spørsmål (M&A) knyttet til immaterielle rettigheter, samt med utforming av avtaler, inkludert lisensavtaler.

Oda har en master i rettsvitenskap fra Universitet i Oslo, og skrev masteroppgave innenfor opphavsrett.

Arbeidserfaring
 • 2021 -

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 2020

  Mastergradsstipendiat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2018 - 2020

  Trainee, Diverse advokatfirmaer

 • 2009 - 2014

  Profesjonell ballettdanser, The Royal Danish Ballet

Utdannelse
 • 2015 - 2020

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

 • 2007 - 2009

  Profesjonell ballettdanser, The Royal Ballet School, London