Hopp til hovedinnholdet

Wikborg Reins forvalterstipend

Et stipend for deg som ønsker å etablere et nytt forvaltningsmiljø og første fond.

Hvem kan søke?

Stipendet er en mulighet for deg som har konkrete planer om å etablere et nytt forvaltningsmiljø og reise sitt første fond.  

Stipendet dekker alle aktivaklasser innen alternative investeringer, herunder private equity, venture capital, eiendom, hedgefond, infrastruktur, fornybar energi, gjeldsfond, krypto, vin, superyacht og bil, mv.

Hva dekker stipendet?

Stipendet vil bestå av gratis juridisk bistand fra Wikborg Rein til en verdi av 100 000 – 200 000 kroner. Det deles ut maks to stipender hvert år.  

Fondsetablering krever nøye forberedelse og utarbeidelse av relevant dokumentasjon. Omfanget av dokumentasjonen varierer betydelig og avhenger blant annet av tiltenkt fondsstruktur, jurisdiksjon, aktivaklasse, type investorer fondet retter seg mot og ikke minst de regulatoriske forutsetningene fondet og forvalter opererer under. 

Arbeid omfattet av stipendet vil typisk kunne bestå av innledende møter med diskusjon og avklaringer, vurdering av strukturering av fondet (herunder jurisdiksjon, selskapstype, SFDR, mv.), regulatoriske aspekter (herunder behov for konsesjon eller registrering), utarbeidelse av prosjektplan og utkast til term sheet.  

Les vårt temabrev om sentral dokumentasjon ved etablering av et alternativt investeringsfond her.

Hvordan søke?

Søknader vurderes løpende og tas imot i det format som passer søker best – gjerne en intro på epost eller telefon, etterfulgt av et møte med gjennomgang av planer og tanker. 

Tildeling av stipend besluttes av en stipendkomité bestående av tre Wikborg Rein-advokater. Komiteen tildeler stipend og arbeider etter interne retningslinjer.  

Vi kjører en lean og rask prosess av hensyn til alles tid. 

Send epost til forvalterstipend@wr.no eller ta kontakt direkte med oss.

Kapitalforvaltningsdagen 2024

I samarbeid med Norsk Venturekapitalforening (NVCA) har vi gleden av å invitere deg til Kapitalforvaltningsdagen 2024 på Den gamle amerikanske ambassaden 24. september.

Les mer her og meld deg på

10+
fondsetableringer første halvår 2024
50+
fondsinvesteringer i 2023/2024
100%
kommittert

Kapitalforvaltningsteamet

Vi er et team med lang erfaring og i stor vekst.

Les mer om teamet her

Les våre artikler om Kapitalforvaltning og regulatorisk

11.06.2024

Verdipapirisering kommer til Norge

Regler om verdipapirisering innlemmes i EØS-avtalen 12. juni. Det er sannsynlig at reglene raskt vil bli gjennomført i norsk rett og at de kan tre i kraft 1. januar 2025.

06.06.2024

WR Kapitalforvaltning: Når er et selskap et alternativt investeringsfond? Særlig om prosjektfinansiering

Mange typer selskaper kan kvalifisere som alternative investeringsfond (AIF). Dette har stor praktisk betydning ettersom forvaltningen av et AIF er underlagt et omfattende og straffesanksjonert regelverk. Finanstilsynet følger aktivt opp på dette området, og hadde blant annet tematilsyn våren 2023 hos aktører som driver med prosjektfinansiering. Finanstilsynets årsrapport for 2023 viser også en skarp økning i antall norske alternative investeringsfond.

07.05.2024

WR Kapitalforvaltning: Etablering av fond – sentral dokumentasjon

Fondsetablering krever nøye forberedelse og utarbeidelse av relevant dokumentasjon. Omfanget av dokumentasjonen varierer betydelig og avhenger blant annet av tiltenkt fondsstruktur, jurisdiksjon, aktivaklasse, type investorer fondet retter seg mot og ikke minst de regulatoriske forutsetningene fondet og forvalter opererer under.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner