Hopp til hovedinnholdet

Mer om Alexander W.

Alex spesialiserer seg på å bistå norske og utenlandske investeringsbanker, banker og finansinstitusjoner, "direct lenders", private equity fond og deres porteføljeselskaper, noterte og unoterte selskaper og andre markedsaktører med strukturering, fremforhandling, dokumentering og gjennomføring av ulike typer finansieringstransaksjoner. Blant hans spesialiteter er oppkjøpsfinansiering, ulike former for "asset financing", prosjektfinansiering og alminnelig selskapsfinansiering, herunder restrukturering av slike prosjekter. Alex har vidtgående erfaring med ulike typer transaksjons- og finansieringsstrukturer, herunder forskjellige former for bankfinansiering, "direct lending", PIK-lån og utstedelse av obligasjoner (inkludert super senior-strukturer, pari passu-strukturer og senior/junior-strukturer som kombinerer ovennevnte typer og andre former for finansiering). Han holder seg oppdatert når det gjelder alle trender for slik finansiering, og samtidig som han håndterer de rettslige aspektene, er han kjent for å holde tett øye med – og forstå de kommersielle aspektene ved transaksjonen.