Elise Johansen

Specialist Counsel

Om Elise Johansen

Elise Johansen er Specialist Counsel ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for bærekraft, klima og havforvaltning.

Elise er en av Norges ledende jurister innen bærekraft, klima og havrett og har de siste syv årene jobbet som seniorforsker ved Norsk senter for havrett, Norges arktiske universitet. Hun har spesialisert seg på internasjonale og nasjonale regler innen hav- og miljøretten, inkludert EUs regelutvikling og EUs Green Deal Policy. Hun rådgir klienter innenfor alle de nevnte områdene, både i forhold til compliance og regelutvikling, selskapers strategiarbeid på områdene bærekraft og klima, overfor myndigheter, og gjennom generell rådgivning.

Johansen er invitert som foredragsholder til en rekke internasjonale konferanser og underviser på den integrerte masteren i juss og LLMen i havrett ved Juridisk fakultet, Norges arktiske Universitet. Hun skriver jevnlig artikler i internasjonale og nasjonale tidsskrift og bøker. Hun er blant annet medredaktør og bidragsyter på boken "The Law of the Sea and Climate Change – Solutions or Constraints?" (Cambridge University Press, 2020), og er den som har skrevet det som per i dag finnes av litteratur om den norske klimaloven.

Arbeidserfaring
 • 2021 -

  Specialist Counsel, Wikborg Rein, Oslo

 • 2020 -

  Professor, Uit, Norges arktiske universitet

 • 2013 -

  Førsteamanuensis, Uit, Norges arktiske universitet

 • 2006 - 2013

  Stipendiat, Uit, Norges arktiske universitet

 • 2005 -

  Lektor, Uit, Norges arktiske universitet

 • 2002 - 2005

  Advokat, Advokatene Rekve Pleym & Co

Utdannelse
 • 2007 - 2013

  Dr. juris, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

 • 2005

  Advokatbevilling

 • 2002

  Cand.jur., Universitetet i Tromsø

Publikasjoner
 • 2020

  “Climate Change and the Arctic: Adapting to threats and opportunities in Arctic marine waters”, co-authored with T. Henriksen, Edward Elgar Research Handbook on climate Change, Ocean and Coasts.

 • 2020

  “Ocean Fertilization”, in E. Johansen, S.V. Busch and I.U. Jakobsen (eds) The Law of the Sea and Climate Change – Solutions or Constraints?, Cambridge University Press

 • 2020

  “The role of the oceans in regulating the earth’s climate: Legal perspectives”, in E. Johansen, S.V. Busch and I.U. Jakobsen (eds) The Law of the Sea and Climate Change – Solutions or Constraints?, Cambridge University Press

 • 2019

  “The role of the law of the sea in climate change litigation”, The yearbook of Polar Law Yearbook, Vol 11:1 (Brill 2019), 141-169.

 • 2018

  “Climate Change and the Arctic: Legal Regulations in Changing Times”, in M. Nordquist, J.M. Moore and R long (eds) The Marine Environment and United Nations Sustainable Development Goal 14 - Life Below Water, Brill Nijhoff, Vol 22 (1) 368-390

 • 2018

  “Natural Marine Resource Management in a Changing Climate”, Arctic Review on Law and Politics, Vol 9

 • 2018

  “Norges nye klimalov”, i T. Haugli, G. K. Eriksen and I. U. Jakobsen (eds) Rettsvitenskap under nordlys og midnattssol, Fagbokforlaget 175-196

 • 2017

  “The EU Influence on Norwegian Domestic Legislation for the Protection of the Arctic Marine Environment”, The International Journal of Marine and Coastal Law, Vol 33.(2) 415-435,

 • 2016

  “Efforts of the Arctic Council to Protect Sensitive Sea Areas from the Impacts of Shipping”, co-authored with I.U. Jakobsen, MarIus, No. 471 7-39