Hopp til hovedinnholdet

Foretaksstraff

Et foretak kan være involvert i eller rammet av straffbare forhold på ulike måter. Dette inkluderer risikoen for at et foretak kan straffes om en straffesanksjonert lovbestemmelse er overtrådt av noen som handler på foretakets vegne. Dette gjelder også for offentlige virksomheter, og foretaket kan straffes selv om ingen enkeltperson kan det.

Våre eksperter innen foretaksstraff gir råd til selskaper og virksomheter om hvordan de kan håndtere risiko på dette området inkludert håndtering av strafferettslig etterforskning, påtale og tvister som involverer strafferettslige forhold.

Vi rådgir selskaper uavhengig av hvordan det er involvert – om selskapet selv er offer for et straffbart forhold , om noen i selskapet er mistenkes for å ha begått en straffbar handling eller om selskapet er involvert på andre måter.

Våre advokater har betydelig praktisk erfaring fra arbeid fra påtalemyndigheten og som forsvarsadvokater. Vi gir våre klienter råd om den risikoen de står overfor og hvordan de kan håndtere og navigere utfordringene på det aktuelle området.

Adgangen til å straffe foretak gjelder generelt for alle brudd på straffesanksjonerte atferdsnormer. Dette inkluderer brudd på bestemmelser i straffeloven (for eksempel bedrageri og korrupsjon), arbeidsmiljøloven (med forskrifter), forurensningsloven og bestemmelser som regulerer finansmarkedene og finansinstitusjoners virksomhet.

Vi har også inngående kjennskap til utenlandske regler som kan gi grunnlag for foretaksstraff, bl.a. US Foreign Corrupt Practices Act og UK Bribery Act.

Vi bistår med

  • Bistand ifm ransaking og dawn raids
  • Bistand ifm politianmeldelser og under politietterforsking
  • Myndighetskontakt
  • Rådgivning om foretaksstraff
  • Bistand i strafferettslige rettsprosesser
  • Internasjonal strafferett
Kontaktpersoner
Profile image of Geir Sviggum
Managing Partner
E-post gsv@wr.no

Compliance Update

I vår Compliance Update gir vi våre lesere informasjon og oppdateringer om aktuelle emner innen etikk, compliance og krisehåndtering. Hyggelig lesning!

Les vår Compliance Update her

Utmerkelser
2023
Tier 1
Legal 500 – Regulatory, Compliance and Investigations
2024
Band 1
Chambers and Partners – Corporate, Compliance & Investigations

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner