Hopp til hovedinnholdet

Anti-hvitvasking

Våre anti-hvitvaskingsadvokater bistår aktører innenfor alle sektorer med å identifisere og håndtere hvitvaskingsrisiko, utarbeide anti-hvitvaskingscomplianceprogram og bistå i prosesser med offentlige myndigheter. Teamet har omfattende ekspertise innenfor strafferett, compliance og finansregulatoriske problemstillinger.

Manglende etterlevelse av hvitvaskingsreglene kan få alvorlige rettslige, finansielle og omdømmemessige konsekvenser. Foretak bør derfor iverksette egnede tiltak i lys av gjeldende regelverk og foretakets risikoeksponering. For selskaper med internasjonal virksomhet må også anti-hvitvaskingsregler i flere jurisdiksjoner håndteres.

Våre anti-hvitvaskingsadvokater har omfattende ekspertise innenfor strafferett, compliance og finansregulatoriske problemstillinger. Våre advokater har erfaring fra politi/påtalemyndighet og flere har jobbet in-house med anti-hvitvasking i landets største finansinstitusjoner.

Vi har også håndtert flere store, internasjonale granskninger på dette feltet med utstrakt koordinering i ulike jurisdiksjoner.

Vi bistår med

  • Utarbeidelse av compliance-program for anti-hvitvasking, herunder gjennomføring av risikovurderinger, utvikling av rutiner, bistand til praktisk gjennomføring av rutineverket, og bistand til opplæring. Vi tar en helhetlig tilnærming og ser anti-hvitvasking i sammenheng med tilgrensende compliance-områder slik som sanksjoner og anti-korrupsjon, for å sikre mest mulig effektiv gjennomføring i praksis
  • Bistand i forbindelse med stedlige tilsyn og andre prosesser med offentlige myndigheter
  • Tolkning og praktisk etterlevelse av hvitvaskingsreglene, slik som spørsmål om håndtering av kundeforhold i finansinstitusjoner, vurdering av kundetiltak og vurdering og oppfølgning av forhold som gir grunnlag for mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering
  • Krisehåndtering og granskning knyttet til hvitvasking, herunder tilknyttede strafferettslige forhold og sivilrettslige tvister.
  • Integrity Due Diligence”-tjenester for å kartlegge forretningspartnere, herunder kartlegging av kontroll og eierstrukturer.
  • Håndtering av anti-hvitvasking i transaksjonssammenheng
  • Sømløst internasjonalt samarbeid ved hvitvaskingsspørsmål som berører flere jurisdiksjoner
Kontaktpersoner
Profile image of Ole Andenæs
Partner
E-post oea@wr.no
Utmerkelser
2023
Tier 1
Legal 500 – Regulatory, Compliance and Investigations
2023
Band 1
Chambers and Partners – Corporate Compliance & Investigations

Les våre artikler om Anti-hvitvasking

Cover image of article "Oppdatert risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering fra Finanstilsynet"
12.05.2023

Oppdatert risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering fra Finanstilsynet

Finanstilsynet publiserte den 10. mai 2023 en oppdatert vurdering av hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisiko hos rapporteringspliktige foretak under Finanstilsynets tilsyn.

Cover image of article "Fylte Nasjonalmuseet med sanksjoner og hvitvasking på agendaen"
23.02.2023

Fylte Nasjonalmuseet med sanksjoner og hvitvasking på agendaen

Under vignetten «Nye muligheter – Norge mot 2030» arrangerer Wikborg Rein fagseminarer gjennom vårt 100-årsjubileum i 2023 der vi belyser viktige temaer for næringslivet, og staker ut kursen videre. Først ut i år var sanksjoner og hvitvasking.

Cover image of article "Lov om register over reelle rettighetshavere – betydning for rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven"
05.07.2021

Lov om register over reelle rettighetshavere – betydning for rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven

Lov om register over reelle rettighetshavere har som formål at blant annet rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven skal få bedre tilgang på informasjon om eierskap og kontroll over norske selskaper og andre juridiske personer.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner