Hopp til hovedinnholdet

Anti-hvitvasking

Våre anti-hvitvaskingsadvokater bistår aktører innenfor alle sektorer med å identifisere og håndtere hvitvaskingsrisiko, utarbeide anti-hvitvaskingscomplianceprogram og bistå i prosesser med offentlige myndigheter. Teamet har omfattende ekspertise innenfor strafferett, compliance og finansregulatoriske problemstillinger.

Manglende etterlevelse av hvitvaskingsreglene kan få alvorlige rettslige, finansielle og omdømmemessige konsekvenser. Foretak bør derfor iverksette egnede tiltak i lys av gjeldende regelverk og foretakets risikoeksponering. For selskaper med internasjonal virksomhet må også anti-hvitvaskingsregler i flere jurisdiksjoner håndteres.

Våre anti-hvitvaskingsadvokater har omfattende ekspertise innenfor strafferett, compliance og finansregulatoriske problemstillinger. Våre advokater har erfaring fra politi/påtalemyndighet og flere har jobbet in-house med anti-hvitvasking i landets største finansinstitusjoner.

Vi har også håndtert flere store, internasjonale granskninger på dette feltet med utstrakt koordinering i ulike jurisdiksjoner.

Vi bistår med

  • Utarbeidelse av compliance-program for anti-hvitvasking, herunder gjennomføring av risikovurderinger, utvikling av rutiner, bistand til praktisk gjennomføring av rutineverket, og bistand til opplæring. Vi tar en helhetlig tilnærming og ser anti-hvitvasking i sammenheng med tilgrensende compliance-områder slik som sanksjoner og anti-korrupsjon, for å sikre mest mulig effektiv gjennomføring i praksis
  • Bistand i forbindelse med stedlige tilsyn og andre prosesser med offentlige myndigheter
  • Tolkning og praktisk etterlevelse av hvitvaskingsreglene, slik som spørsmål om håndtering av kundeforhold i finansinstitusjoner, vurdering av kundetiltak og vurdering og oppfølgning av forhold som gir grunnlag for mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering
  • Krisehåndtering og granskning knyttet til hvitvasking, herunder tilknyttede strafferettslige forhold og sivilrettslige tvister.
  • Integrity Due Diligence”-tjenester for å kartlegge forretningspartnere, herunder kartlegging av kontroll og eierstrukturer.
  • Håndtering av anti-hvitvasking i transaksjonssammenheng
  • Sømløst internasjonalt samarbeid ved hvitvaskingsspørsmål som berører flere jurisdiksjoner
Kontaktpersoner
Profile image of Ole Andenæs
Partner
E-post oea@wr.no

Compliance Update

I vår Compliance Update gir vi våre lesere informasjon og oppdateringer om aktuelle emner innen etikk, compliance og krisehåndtering. Hyggelig lesning!

Les vår Compliance Update her

Utmerkelser
2023
Tier 1
Legal 500 – Regulatory, Compliance and Investigations
2024
Band 1
Chambers and Partners – Corporate Compliance & Investigations

Les våre artikler om Anti-hvitvasking

15.02.2024

China expands legislation for private sector corruption

China has amended its criminal law for the 12th time with effect from 1 March 2024 by increasing penalties and adding employees of private companies to some bribery and corruption offences that currently only apply to employees of state-owned enterprises.

15.02.2024

Expansion of the UK’s corporate criminal liability regime

The UK Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (“the ECCTA”) was formally approved on 26 October 2023. Among the most significant reforms introduced by the ECCTA are the establishment of ‘failure to prevent fraud’ as a new UK corporate criminal offence, and a reform of the UK identification doctrine expanding the extent of corporate criminal liability for economic crimes. In this article, we highlight the details of these two key aspects of the Act, and explain how they will affect Norwegian companies with operations or subsidiaries in the UK.

02.02.2024

Inviterer til sanksjons- og hvitvaskingsdagen 2024

15. februar åpner vi dørene på Nasjonalmuseet for Sanksjons- og hvitvaskingsdagen 2024 - med både amerikanske sanksjonsmyndigheter (OFAC), amerikanske eksportkontrollmyndigheter (BIS), EU-kommisjonen, norske myndigheter og representanter fra næringslivet blant foredragsholderne. Seminaret vil også streames direkte.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner