Oslo

Marie Solberg Hatten

Advokatfullmektig

Marie arbeider med compliance og krisehåndtering. Hun har en særlig interesse for menneskerettigheter og bærekraft i næringslivet.