Hopp til hovedinnholdet

ECM/DCM

Vi har en svært erfaren, dedikert og markedsledende kapitalmarkedspraksis som gir førsteklasses bistand ved egenkapital- og gjeldstransaksjoner og regulatoriske forhold til utstedere, tilretteleggere, tillitsmenn og investorer.

Kapitalmarkedene er i stadig bevegelse og vårt team følger markedstrendene tett. Vi er ledende på bistand med grønne og bærekraftstilknyttede obligasjoner og bistår ofte på kombinerte transaksjoner som adresserer flere lag i kapitalstrukturen eller kombinasjoner av produkter som høyrenteobligasjoner, super senior bankgjeld, konvertible obligasjoner, mezzaninegjeld, hybridkapital eller egenkapital. Innenfor egenkapitalområdet har det vært en økning i bruken av private plasseringer og samtidig økt kompleksitet i transaksjonene med stort innslag av internasjonale elementer.

Med ekspertise og kjennskap til markedet og finanssektoren er vårt kapitalmarkedsteam godt rustet til å gi innovative, praktiske og effektive råd og løsninger som hjelper våre klienter å nå sine forretningsmessige mål i et komplekst og raskt skiftende marked og juridisk regime.

Vi er rangert som ledende på tvers av relevante sektorer, herunder  finansregulatorisk, egenkapitalmarkeder (ECM), fremmedkapitalmarkeder (DCM) og bank og finans i Chambers, Legal 500 og IFLR 1000.

Vi bistår med

Bransjeledende råd og bistand i gjelds- og egenkapitaltransaksjoner, komplekse finansieringsstrukturer og regulatoriske spørsmål knyttet til blant annet

  • Noteringer på Oslo Børs og Euronext Growth
  • Frivillige og pliktige overtakelsestilbud
  • Rettede emisjoner
  • Obligasjonsutstedelser
  • Lånetransaksjoner
  • Restruktureringer
  • Handel i unoterte instrumenter
Kontaktpersoner

Les artikler om ECM/DCM

11.06.2024

Verdipapirisering kommer til Norge

Regler om verdipapirisering innlemmes i EØS-avtalen 12. juni. Det er sannsynlig at reglene raskt vil bli gjennomført i norsk rett og at de kan tre i kraft 1. januar 2025.

14.03.2024

Wikborg Rein Exclusive in All Chambers Europe Categories

We are delighted to announce that we have once again achieved top rankings in Chambers Europe. Wikborg Rein is the only Norwegian law firm ranked in all 19 categories.

15.02.2024

Wikborg Rein topprangert i Chambers Global 2024

Det er med stor glede vi kan annonsere at vi nok en gang er blitt topprangert i den årlige kåringen Chambers Global, og befester posisjonen som Norges mest internasjonale advokatfirma.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner