ECM/DCM

Vi har en svært erfaren, dedikert og markedsledende kapitalmarkedspraksis som gir førsteklasses bistand ved egenkapital- og gjeldstransaksjoner og regulatoriske forhold til utstedere, tilretteleggere, tillitsmenn og investorer.

Kapitalmarkedene er i stadig bevegelse og vårt team følger markedstrendene tett. Vi er ledende på bistand med grønne og bærekraftstilknyttede obligasjoner og bistår ofte på kombinerte transaksjoner som adresserer flere lag i kapitalstrukturen eller kombinasjoner av produkter som høyrenteobligasjoner, super senior bankgjeld, konvertible obligasjoner, mezzaninegjeld, hybridkapital eller egenkapital. Innenfor egenkapitalområdet har det vært en økning i bruken av private plasseringer og samtidig økt kompleksitet i transaksjonene med stort innslag av internasjonale elementer.

Med ekspertise og kjennskap til markedet og finanssektoren er vårt kapitalmarkedsteam godt rustet til å gi innovative, praktiske og effektive råd og løsninger som hjelper våre klienter å nå sine forretningsmessige mål i et komplekst og raskt skiftende marked og juridisk regime.

Vi er rangert som ledende på tvers av relevante sektorer, herunder  finansregulatorisk, egenkapitalmarkeder (ECM), fremmedkapitalmarkeder (DCM) og bank og finans i Chambers, Legal 500 og IFLR 1000.

Kompetanse

Teamet gir bransjeledende råd og bistand i gjelds- og egenkapitaltransaksjoner, komplekse finansieringsstrukturer og regulatoriske spørsmål knyttet til blant annet

  • Noteringer på Oslo Børs og Euronext Growth
  • Frivillige og pliktige overtakelsestilbud
  • Rettede emisjoner
  • Obligasjonsutstedelser
  • Lånetransaksjoner
  • Restruktureringer
  • Handel i unoterte instrumenter
Kontaktpersoner

Les artikler om ECM/DCM

Cover image of article "Endringer i markedsmisbruksforordningen 1. juni 2023"
15.05.2023

Endringer i markedsmisbruksforordningen 1. juni 2023

Den 1. juni 2023 gjøres det enkelte endringer i markedsmisbruksforordningen ("MAR") slik implementert i Norge. Endringene skyldes gjennomføringen av EUs SMB-vekstmarkedsforordning (2019/2115) i norsk rett.

Cover image of article "Wikborg Rein assisting Norse Atlantic in subsequent offering and uplisting"
03.05.2023

Wikborg Rein assisting Norse Atlantic in subsequent offering and uplisting

We have assisted Norse Atlantic ASA ("Norse") with a successful "repair offering" of shares and subsequent uplisting of the company's shares to the Oslo Børs market Euronext Expand.

Cover image of article "Kvinnedagen 2023: – Vi må kvitte oss med kjønnsstereopier"
07.03.2023

Kvinnedagen 2023: – Vi må kvitte oss med kjønnsstereopier

I forbindelse med den internasjonale kvinnedagen har vi tatt en prat med våre advokater Hedvig Bugge Reiersen, Tonje Hagen Geiran, Xiaomin Qu og Camilla Perona Fjeldstad.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner