Hopp til hovedinnholdet

ECM/DCM

Vi har en svært erfaren, dedikert og markedsledende kapitalmarkedspraksis som gir førsteklasses bistand ved egenkapital- og gjeldstransaksjoner og regulatoriske forhold til utstedere, tilretteleggere, tillitsmenn og investorer.

Kapitalmarkedene er i stadig bevegelse og vårt team følger markedstrendene tett. Vi er ledende på bistand med grønne og bærekraftstilknyttede obligasjoner og bistår ofte på kombinerte transaksjoner som adresserer flere lag i kapitalstrukturen eller kombinasjoner av produkter som høyrenteobligasjoner, super senior bankgjeld, konvertible obligasjoner, mezzaninegjeld, hybridkapital eller egenkapital. Innenfor egenkapitalområdet har det vært en økning i bruken av private plasseringer og samtidig økt kompleksitet i transaksjonene med stort innslag av internasjonale elementer.

Med ekspertise og kjennskap til markedet og finanssektoren er vårt kapitalmarkedsteam godt rustet til å gi innovative, praktiske og effektive råd og løsninger som hjelper våre klienter å nå sine forretningsmessige mål i et komplekst og raskt skiftende marked og juridisk regime.

Vi er rangert som ledende på tvers av relevante sektorer, herunder  finansregulatorisk, egenkapitalmarkeder (ECM), fremmedkapitalmarkeder (DCM) og bank og finans i Chambers, Legal 500 og IFLR 1000.

Vi bistår med

Bransjeledende råd og bistand i gjelds- og egenkapitaltransaksjoner, komplekse finansieringsstrukturer og regulatoriske spørsmål knyttet til blant annet

  • Noteringer på Oslo Børs og Euronext Growth
  • Frivillige og pliktige overtakelsestilbud
  • Rettede emisjoner
  • Obligasjonsutstedelser
  • Lånetransaksjoner
  • Restruktureringer
  • Handel i unoterte instrumenter
Kontaktpersoner

Les artikler om ECM/DCM

05.07.2024

Simplified prospectus rules coming – the Listing Act legislative package

The European Commission has put forward a proposed legislative package called the "Listing Act". The purpose of the Listing Act is inter alia to simplify listing on European public markets, and alleviate the requirements for companies once listed. The Listing Act was voted through by the European Parliament in April 2024 and will eventually be implemented in Norway.

03.07.2024

Wikborg Rein assisting NORBIT ASA on its NOK 200 million private placement

We have had the pleasure of assisting NORBIT ASA (OSE: "NORBT") on its successfully completed private placement of new ordinary shares, raising gross proceeds of approximately NOK 200 million.

18.06.2024

New reporting obligation to Oslo Børs related to share issuance

With effect from 4 July 2024, a new reporting obligation related to compliance with prospectus requirements is imposed on companies listed on Oslo Børs' regulated markets (Euronext Oslo Børs and Euronext Expand). Furthermore, Oslo Børs guides on the practical handling of the obligation to prevent trading in new shares before any conditions for trading are met.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner