Oslo

Karoline Angell

Advokatfullmektig

Karoline arbeider med finansregulatoriske problemstillinger, verdipapirrett og kapitalmarkedstransaksjoner.