Karoline Angell

Advokatfullmektig

Om Karoline Angell

Karoline Angell er advokatfullmektig ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for kapitalforvaltning og finansregulatorisk. Karoline jobber særskilt med finansregulatoriske problemstillinger og verdipapirrett. Dette inkluderer rådgivning tilknyttet norsk og utenlandsk regulert virksomhet om forhold knyttet til konsesjon, drift og organisering av virksomhet i tråd med gjeldende regelverk. Karoline har videre særlig erfaring med problemstillinger knyttet til anti-hvitvaskingsregelverket og har erfaring fra bransjesiden gjennom flere secondment i regulerte foretak, herunder Nordea Bank Abp, Norge.

Arbeidserfaring
 • 2020 -

  Ekstern sensor, Det juridiske fakultet, UiT og Handelshøyskolen BI

 • 2020 -

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 2021

  Secondment, Legal Counsel , Nordea

 • 2019 - 2020

  Vitenskapelig assistent og masterstipendiat, Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

 • 2018 - 2020

  Trainee, Div. advokatfirmaer

 • 2018

  Praktikant, Trondenes tingrett

Utdannelse
 • 2015 - 2020

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø