Patrick Oware

Advokatfullmektig

Om Patrick Oware

Patrick Oware er advokatfullmektig og er tilknyttet firmaets fagområde for konkurranse og anskaffelser, samt prosedyre.

Han arbeider hovedsakelig med anskaffelsesrett, hvor han bistår offentlige oppdragsgivere og leverandører med rådgivning og juridiske utredninger av alle typer anskaffelsesrettslige problemstillinger. Han har bistått oppdragsgivere i anskaffelsesprosesser fra planleggingsstadiet til kontraktsgjennomføring. Patrick har videre erfaring med tvisteløsning i anskaffelsesprosesser, hvor han har bistått både oppdragsgivere og leverandører i rettslige prosesser for Klagenemnda for offentlige anskaffelser og de alminnelige domstolene.

Patrick arbeider dessuten med statsstøtterett, hvor han blant annet har erfaring med utredning av hvorvidt det offentliges disposisjoner utgjør statsstøtte, reglene for lovlig statsstøtte, og forholdet mellom anskaffelsesregelverket og statsstøtteregelverket.

Patrick har en særlig interesse for anskaffelsesrettslig tvisteløsning, og har vært praktikant hos Regjeringsadvokaten.

Arbeidserfaring
 • 2020 -

  Ekstern sensor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

 • 2019 - 2020

  Stormasterstipendiat, Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

 • 2019 - 2020

  Adjunkt, Troms og Finnmark fylkeskommune

 • 2019

  Praktikant, Regjeringsadvokaten

 • 2018 - 2019

  Trainee, Diverse advokatfirmaer

 • 2018

  Praktikant, Sør-Trøndelag tingrett

Utdannelse
 • 2022

  Advokatbevilling

 • 2015 - 2020

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet