Tine Elisabeth Vigmostad

Partner

Om Tine Elisabeth Vigmostad

Tine er tilknyttet firmaets fagområde for compliance og krisehåndtering, samt Wikborg Reins Trade Compliance & Sanctions Team.

Hun arbeider jevnlig med et bredt spekter av problemstillinger innenfor compliance og krisehåndtering. På den preventive siden omfatter disse sakene blant annet rådgivning ved utforming av compliance program, rådgivning om anti-korrupsjon og risikobegrensende tiltak, samt tredjepartshåndtering. På den responsive siden har hun jobbet med flere større internasjonale granskninger relatert til korrupsjon og andre former for misligheter, samt ledet flere krisehåndteringsteam etablert for å håndtere koordineringen mellom granskere, juridiske rådgivere i flere jurisdiksjoner, og rådgivere fra andre fagdisipliner. Tine har også praktisk erfaring fra hennes tid som internjurist i compliance-avdelingen i to større industrikonsern. Hun har utstrakt erfaring med rådgivning innenfor internasjonale sanksjoner og eksportrestriksjoner. Hun bistår jevnlig klienter med å foreta sanksjonsvurderinger, både i forhold til enkeltpersoner og virksomheter, men også av ulike typer tekniske leveranser i nærmere bestemte marked.

Tine gir ofte råd om problemstillinger innenfor industri, energi- og petroleumssektorer. Hun har bistått ved en rekke transaksjoner innenfor området de siste årene og har betydelig erfaring med internasjonale tvister, både for Norske og utenlandske klienter. I tillegg til å ha erfaring med tvister for ordinære domstoler, har hun også betydelig erfaring med internasjonal voldgift og tvister av internasjonal karakter, samt gasstvister og teknologitvister spesielt. Videre har Tine erfaring med internasjonal handelsrett, herunder salgskontrakter, distribusjonsavtaler, produksjonsavtaler, agentavtaler og øvrige kontraktsforhold.

Arbeidserfaring
 • 2023 -

  Partner, Wikborg Rein, Oslo

 • 2019 - 2022

  Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2016 - 2018

  Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2016 - 2017

  Legal advisor, Business Integrity & Compliance, Aker Solutions

 • 2012 - 2015

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 2012

  Stipendiat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2010 - 2011

  Trainee i diverse advokatfirmaer

Utdannelse
 • 2015

  Advokatbevilling

 • 2012

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

 • 2011

  Utvekslingsstudent, LLM International Legal Studies Program, American University Washington College of Law

 • 2008

  Bachelor i kultur og samfunnsfag, Universitetet i Oslo